JOVES REFERENTS

Bones pràctiques

ADOPCIÓ I DIVERSITAT DE MODELS DE FAMÍLIA
ATENCIÓ A LA SALUT
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ A L’AMBIT DEL PERIODISME
ACCÉS I SOSTENIMENT DE L’HABITATGE
ARTS ESCÈNIQUES I EXPOSITIVES
DIVERSITAT A L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA
PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE FICCIÓ
GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT