JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències és un programa del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi), que té com a objectiu fomentar la participació activa de persones joves afectades pel racisme o l’estigma d’origen en els àmbits de l’educació i la intervenció social, així com en altres àmbits on la diversitat encara és una assignatura pendent.

JOVES REFERENTS es nodreix de les aportacions de totes les persones que hi participen, i es concep com una plataforma de diàleg permanent, sempre des d’una perspectiva crítica i des d’un posicionament constructiu.