Què és?

Collage-JR-BCN-2020 copia_rojizo

JOVES REFERENTS per la diversitat, la interculturalitat i la prevenció de violències és un programa del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi), que té com a objectiu fomentar la participació activa de persones joves afectades pel racisme o l’estigma d’origen en els àmbits de l’educació i la intervenció social, així com en altres àmbits on la diversitat encara és una assignatura pendent.

Actualment el programa consisteix en:

• Formar persones joves afectades pel racisme o l’estigma d’origen en temes de diversitat, interculturalitat i prevenció de violències, perquè puguin actuar com a agents de sensibilització.

•  Dur a terme un Think tank mensual entre agents de sensibilització que es van formar previament en aquest programa, amb l’objectiu de debatre temes d’actualitat i elaborar propostes de bones pràctiques per a erradicar el racisme i l’estigma d’origen i promoure la diversitat en diferents àmbits de la vida social.

•  Fer tallers de sensibilització amb alumnat d’ESO.
•  Fer tallers de sensibilització amb professionals de l’àmbit educatiu i social.
•  Dinamitzar activitats d’educació en el lleure.
•  Fer activitats i accions de sensibilització obertes al conjunt de la població.

JOVES REFERENTS es nodreix de les aportacions de totes les persones que hi participen, i es concep com una plataforma de diàleg permanent, sempre des d’una perspectiva crítica i des d’un posicionament constructiu.

Amb el suport de:

En col·laboració amb:

Create a website or blog at WordPress.com