• Think tank d’agents de sensibilització

El Think tank d’agents de sensibilització és un espai de trobada mensual on diferents generacions de joves que s’han format en aquest programa fan sinergia, debatint temes d’actualitat i elaborant propostes de bones pràctiques per a erradicar el racisme i l’estigma d’origen i promoure la diversitat en diferents àmbits de la vida social.

La dinamització de cadascuna de les trobades es duu a terme de manera rotativa per una persona diferent del grup, fomentant amb això el compromís col·lectiu i el treball col·laboratiu. 
La principal premissa d’aquest Think tank és transformar l’anàlisi crític en propostes constructives i factibles de canvi social, motiu pel qual es treballen aspectes molt concrets de cadascun dels àmbits abordats, posant èmfasi en l’experiències en primera persona i en les diverses experteses presents dintre del grup. 

Entre les temàtiques treballades durant l’any 2020 es troben:

• Adopció i diversitat de models de família (resum disponible)
• Atenció a la salut als CAPs i hospitals (resum disponible)
• Tractament de la informació a l’ambit del periodisme (resum disponible)
• Accés i sosteniment de l’habitatge (resum disponible)
• Arts escèniques i expositives

• Diversitat a l’educació obligatòria
• Producció audiovisual (ficció, documental, programes de TV)
• Gestió del medi ambient
• Intervenció social (serveis socials i educació social)

.
Per a més informació podeu enviar-nos un correu a través de l’apartat de CONTACTE.