• Formació d’agents de sensibilització

La formació d’agents de sensibilització és la principal línia d’acció de JOVES REFERENTS. Aquest espai de formació i conscienciació col·lectiva és on any rere any s’han posan sobre la taula les qüestions que donan forma a l’actual programa, i és alhora el lloc on s’han format moltes de les persones que hi treballen.

El procés consisteix en 5 fases, desenvolupades al llarg d’una mitjana de 5 mesos:

1. Formació
Sessions setmanals on s’aprèn, es reflexiona i es debat sobre diversos temes com ara els estereotips, els prejudicis i els rumors, el racisme, la diversitat religiosa, el gènere, la diversitat sexual, afectiva i corporal,  la diversitat funcional i l’assetjament escolar, entre d’altres.

2. Disseny i preparació de pràctiques
Tutories personalitzades i col·lectives per a elaborar una acció pràctica (tallers escolars i/o accions de sensibilització comunitària) sobre algun/s dels temes treballats al llarg de la fase de formació.

3. Realització de pràctiques
Realizació de l’acció pràctica amb l’acompanyament de la coordinació del programa.

4. Valoració grupal final
Trobada final per a valorar i fer una reflexió sobre les diferents fases del procès realitzat.

5. Socialització del procès realitzat
Acte públic on es presenten els aspectes més rellevants del procés realitzat.

Des de l’any 2013 aquesta formació porta un total de vuit edicions, sis dirigides a joves d’entre 18 i 30 anys i dues a alumnes de 1r i 2n de batxillerat:

Barcelona 2013
Barcelona 2014 (coordinada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el CEAi)
Barcelona 2015 (coordinada per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el CEAi)
Barcelona 2018
Terrassa Instituts Oberts 2019
Terrassa Instituts Oberts 2019-2020
Barcelona 2020

Per a més informació podeu enviar-nos un correu a través de l’apartat de CONTACTE.