Tractament de les dades de caràcter personal

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals, amb domicili al C/Erasme de Janer, 8, entresòl, despatx Nº 5, 08001 Barcelona. Tel: 934123937. centredestudisafricans@gmail.com

És el responsable del tractament de les teves dades personals.
Les teves dades personals recaptades pel Centre d’Estudis Africans i Interculturals, mitjançant els formularis estesos a la seva pàgina web, seran introduïts en un fitxer manual o automatitzat sota la responsabilitat del Responsable de tractament, i degudament declarat i enregistrat a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
Les teves dades personals seran tractades amb fins promocionals, informatius, estadístics i per mantenir la relació amb socis/es.
Les dades proporcionades es conservaran fins que es sol·liciti la seva supressió o quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment que l’usuari dóna de forma lícita i clara al Centre d’Estudis Africans i Interculturals en acceptar les condicions establertes si prem els botons “Fes-te soci!” o “Accepto” que hi ha als formularis de contacte i recollida de dades.
Les dades personals seran tractades amb confidencialitat absoluta pel Responsable del tractament i no hi poden accedir terceres persones per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzats.
Respectant l’establert en els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita. És necessari el consentiment dels pares o dels tutors dels menors de 14 anys.
El Centre d’Estudis Africans i Interculturals es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segon el nivell de Seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la Seguretat de les dades de caràcter personal i s’evita la destrucció, perduda o alteració accidental o il·lícit de les dades personals transmeses.
No obstant això, a causa que el Centre d’Estudis Africans i Interculturals no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o uns altres que accedeixen de manera fraudulenta a les dades personals, el Centre d’Estudis Africans i Interculturals es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan coneix una violació de la Seguretat de les dades personals que sigui probable de què ocorre un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.
En cas que el CEA tingui la intenció de transferir dades personals a una tercera persona, país o organització internacional, al moment en què s’obtingui les dades personals, s’informarà a l’usuari.
La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuari.

En virtut del Reglament General (EU) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades (RGPD), i de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter (LOPD), amb el tractament de les teves dades personals, se’t reconeixen els següents drets:
(1) Dret d’Accés. Tens dret a confirmar que estem tractant les teves dades personals i, si en cas afirmatiu, a obtenir una còpia d’aquestes dades i informació completa sobre el tractament.
(2) Dret de rectificació. Tens dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecto de tractament.
(3) Dret de supressió. Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar el seu tractament o recollida hagués desaparegut.
(4) Dret a la limitació del tractament. Tens dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l’exactitud de les dades hagi estat impugnada.
(5) Dret d’oposició. Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la teva situació personal, tret que s’acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.
(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o t’afecti, tret que sigui necessari per a l’execució d’un contracte, estigui permesa per la Llei o hagis donat el teu consentiment explícit.

Navegació amb galetes

El lloc web www.centredestudisafricans.org fa servir galetes, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari. Aquests fitxers ens permeten conèixer la freqüència de les visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, si selecciona l’opció corresponent en el seu navegador