• Dinamització d’activitats de lleure

JOVES REFERENTS posa a disposició de serveis públics i organitzacions del tercer sector l’experiència del seu equip en la dinamització d’activitats d’educació en el lleure amb perspectiva diversa i intercultural.

Dinamització d’activitats de lleure 2020-2021:
.
.
• Procés de reflexió, sensibilització i formació

“Interculturalitat, lleure i comunitat”
Dirigit a voluntariat de lleure de diverses entitats i a persones joves usuàries d’espais de lleure del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. Organitzat des del Programa BCN Interculturalitat, i dinamitzat per l’Elisabeth Fajardo Santiago, la Fàtima Saheb i en Martín Frasso, en col·laboració amb Lo Relacional.
13 de juny de 2021, a Barcelona.

.
Per a més informació podeu enviar-nos un correu a través de l’apartat de CONTACTE.