Recomanacions de bones pràctiques

• Adopció i diversitat de models de família   (resum disponible)
• Atenció a la salut   (resum disponible)
• Tractament de la informació a l’ambit del periodisme   (resum disponible)
• Accés i sosteniment de l’habitatge   (resum disponible)
• Arts escèniques i expositives   
(resum disponible)
• Diversitat a l’educació obligatòria   (resum disponible)
• Producció audiovisual de ficció   (resum disponible)
• Gestió del medi ambient  (resum disponible)